Μ. Παρασκευή 2015 Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως

Μέρος 1ο
Ἀρχή ἕως Δοξαστικό Στιχηρῶν

Μέρος 2ο

Δοξαστικό Στιχηρῶν ἕως "Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον"

Μέρος 3ο
Ἀπόλυση