ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2016 ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως.