ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org

 

Home ] Up ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ] ΠΑΣΧΑ 2013 ] [ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ] ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ]

 

Πανοραμική Ἄποψη τῶν πιό σημαντικῶν σημείων τῆς Ἱερουσαλήμ

 

Πανοραμική Ἄποψη τῶν Παρεκκλησίων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

 

 

Θεία Λειτουργία στά ἐρείπια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μ. Εὐθυμίου τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του

20 Ἰανουαρίου 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org

 

Home ] Up ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ] ΠΑΣΧΑ 2013 ] [ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ] ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ]