Προσκύνημα ἀπό 21 Ἕως 28 Σεπτεμβρίου 2011 (Ὕψωση τοῦ Τ. Σταυροῦ)

Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Γουμενίσσης

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org

 

Home ] Up ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ] ΠΑΣΧΑ 2013 ] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ] [ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home ] Up ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ] ΠΑΣΧΑ 2013 ] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ] [ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ] ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ]

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org