Προσκύνημα ἀπό 17 Ἕως 23 Ἀπριλίου 2012 (Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα)

Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Χαϊδαρίου

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org

 

Home ] Up ] [ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ] ΠΑΣΧΑ 2013 ] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ] ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home ] Up ] [ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ] ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ] ΠΑΣΧΑ 2013 ] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ] ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ]

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org