ΕΝΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

 

Ἐξαρχία Ἐνοριῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως Δυτικῆς Εὐρώπης

 

Γαλλόφωνη Ἐνορία Γενεύης

 

Ἐνορία Ἁγίων Ταξιαρχῶν καί Ἁγίου Χαραλάμπους Σικάγου Η.Π.Α.

 

 

 

e-mail: aristovoulos@romiosyne.org

 

Home ] Up ] [ Ενορίες Οικουμενικού Πατριαρχείου ] Ενορίες Εκκλησίας της Ελλάδος ] Ενορίες Εκκλησίας της Κύπρου ]