ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ANNOUNCEMENT

NEXT LESSON OF PSALTIC ART IN NAZARETH

AFTER EASTER

Monday, June 12, 2017

FULL PROGRAM OF LESSONS

Important Notice for All Students: 

Please don't forget to bring always your Music Dossiers.
You may arrive at least 5 minutes in advance of your class.
Do not make noise in the courtyard of the Metropolis during other lessons.
Always try your best to come prepared for the lesson.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ANNOUNCEMENT #2

Ἀναστάσιμοι Ὕμνοι κατά τήν ἐκδήλωση ὁλοκληρώσεως τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Παναγίου Τάφου, 9 Μαρτίου 2017 (π.ἡ.)